REKRUTACJA 2021

Szanowni Rodzice i drodzy Uczniowie,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa rozpoczyna rekrutację do oddziałów językowo – sportowych. Osoby zainteresowane wpisem do naszej “tradycyjnej” klasy I A (poszerzony język angielski – 5 godz. w tygodniu) z profilami sportowymi : gimnastyka sportowa lub piłka nożna proszone są o kontakt z Sekretariatem Szkoły i wypełnienie odpowiedniego Wniosku. Pozostało kilka ostatnich miejsc!
Informujemy jednak, iż rusza równoległa rekrutacja do KLAS PIŁKARSKO – PŁYWACKICH I B i II B (rocznik 2013, 2014) od 1 września 2021 we współpracy z Akademią Wisła Kraków i UKP Kmita Zabierzów.
Obecnie rozpoczynamy wstępną rekrutację uczniów do tychże równoległych oddziałów również dwu – dyscyplinowych : pływacko – piłkarskich klas I B i II B powstających we współpracy naszej Szkoły z UKP Kmita Zabierzów i Akademią Wisły Kraków.
Program klas “B” będzie zawierał również poszerzony język angielski (do 4 godzin) oraz poszerzony zakres sportu w dyscyplinach : piłka nożna (pod patronatem Wisły Kraków) oraz pływanie (UKP Kmita Zabierzów).
Rekrutacja wstępna zakłada zebranie zainteresowanych uczniów wpisem Rodzica/Opiekuna w Sekretariacie NSP w Zelkowie przez specjalny Wniosek. Następnie osoby wpisane zostaną zaproszone na test kwalifikacyjny do powyższych klas, który jest testem sprawności fizycznej dedykowanym dyscyplinom : piłka nożna i pływanie. Testy Szkoła przeprowadzi w terminach marzec – kwiecień 2021 w porozumieniu z Klubami Partnerskimi : Wisłą Kraków i UKP Kmitą, o czym Rodzice/Opiekunowie zostaną z wyprzedzeniem poinformowani “mailowo”.
Zebranie organizacyjne dot. klas sportowych I B i II B (pływacko – piłkarskiej) odbędzie się w Szkole w Zelkowie 4-ego lutego 2021 r. o godz. 17.00 ul. Jana Pawła II 22.
Maciej Antkiewicz
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zelkowie
PYTANIA : tel. 12 283 09 23 lub mail :  szkola@slonecznewzgorze.pl