Nauczyciele

 

GRONO PEDAGOGICZNE

 

 

Jolanta Kasperczyk

dyrektor szkoły

Barbara Moskal

edukacja wczesnoszkolna

Agata Żmudzińska

edukacja wczesnoszkolna

Anita Prokopowicz

język polski

Bożena Kras

matematyka

Magdalena Czarnik

przyroda

Bożena Królczyk-Kurdas

historia

Mateusz Mirek

język angielski

Agnieszka Grochowalska

język angielski

Anna Kawęska

język niemiecki

Anna Marć

język francuski

Tomasz Palonek

zajęcia komputerowe

Tomasz Koncewicz

religia

Ewelina Ryś

plastyka

Magdalena Oczkowska

muzyka

Stanisława Kiełbasa

zajęcia techniczne

Aleksandra Burzyńska

;

wychowanie fizyczne

Marcin Wróbel

wychowanie fizyczne

Kinga Patyk

świetlica

Ewelina Gzyl

świetlica

Anna Wojtycza

pedagog

Dyżury pedagoga szkolnego;

PEDAGOG SZKOLNY

p. Anna Wojtycza pełni dyżur:
wtorek godz. 14.30-15.30
piątek– 8.15-9.15