Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE

Maciej Antkiewicz

dyrektor szkoły

Barbara Moskal

zastępca dyrektora

Agata Żmudzińska

edukacja wczesnoszkolna

Anita Prokopowicz

język polski

Bożena Kras

matematyka

Magdalena Czarnik

przyroda

Bożena Królczyk-Kurdas

historia

Mateusz Mirek

język angielski

Agnieszka Grochowalska

język angielski

Anna Kawęska

język niemiecki

Anna Marć

język francuski

Tomasz Palonek

zajęcia komputerowe

Leopold Sieczkowski

religia

Ewelina Ryś

plastyka

Magdalena Oczkowska-Janas

muzyka

Stanisława Kiełbasa

zajęcia techniczne

Jerzy Ostrożański

;

wychowanie fizyczne

Maciej Papież

wychowanie fizyczne

Maja Olszaniecka

świetlica

 

Anna Wojtycza

pedagog

 

Anna Wnuk

edukacja wczesnoszkolna

Tomasz Wygoda

język angielski

Iwona Hajduk-Podkówka

geografia

Bożena Turek

fizyka

Dyżury pedagoga szkolnego;

PEDAGOG SZKOLNY

p. Anna Wojtycza pełni dyżur:
poniedziałek godz. 12.00-16.30
wtorek– 12.00-16.00

czwartek– 8.00-12.00

Dyżury dyrektora;

DYREKTOR SZKOŁY

p. Maciej Antkiewicz pełni dyżur:
poniedziałek godz. 14.00-16.00

wtorek – 9.00-11.00
czwartek– 15.00-17.00

 

[/su_table]