Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE

Maciej Antkiewicz

dyrektor szkoły

Barbara Moskal

zastępca dyrektora

Agata Żmudzińska

edukacja wczesnoszkolna

Anita Prokopowicz

język polski

Bożena Kras

matematyka

Przemysław Kłonica

przyroda, chemia, biologia

Grażyna Kaczorowska-Wróbel

historia i WOS

Mateusz Mirek

język angielski,

historia w oddziale dwujęzycznym

Agnieszka Grochowalska

język angielski

Anna Kawęska

język niemiecki

Anna Marć

język francuski

Tomasz Palonek

zajęcia komputerowe

Leopold Sieczkowski

religia

Ewelina Ryś

plastyka

Magdalena Oczkowska-Janas

muzyka

Stanisława Kiełbasa

zajęcia techniczne

Jerzy Ostrożański

;

wychowanie fizyczne

Maciej Papież

wychowanie fizyczne

Sylwester Barszcz

 

gimnastyka sportowa

Patryk Romaniuk

świetlica i sport

Weronika Stypuła

pedagog

 

 

Anna Wesołowska

nauczyciel  świetlicy

Marcin Rychlicki

język angielski

Iwona Hajduk-Podkówka

EDB

Bożena Turek

matematyka, fizyka

 

Piotr Witaja

wychowanie fizyczne i sport

Agata Cieślik

taniec i gimnastyka

Piotr Kondraciuk

geografia

Małgorzata Kulbicka

gimnastyka sportowa

 

Mariusz Kulbicki

gimnastyka sportowa

Agata Twardowska

przyroda, biologia w oddziale dwujęzycznym

Joanna Miszkurka

język polski

Elżbieta Kaczmarek-Mirga

edukacja wczesnoszkolna

Dyżury pedagoga szkolnego;

PEDAGOG SZKOLNY

p. Weronika Stypuła pełni dyżur:
czwartek godz. 08.15-13.00

p. Monika Ircha pełni dyżur:
środa – 11.30-16.00

piątek– 13.30-16.00

Dyżury dyrektora;

DYREKTOR SZKOŁY

p. Maciej Antkiewicz pełni dyżur:
poniedziałek godz. 14.00-16.00

wtorek – 9.00-11.00
czwartek– 13.00-15.00

 

[/su_table]