Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE

Maciej Papież

dyrektor szkoły

Barbara Moskal

Wicedyrektor – klasy 1-3,

wychowawca kl. II

Monika Ircha

Wicedyrektor – klasy 4-8

pedagog szkolny 

Anita Prokopowicz

język polski,

wychowawca kl. VIII

Bożena Kras

matematyka,

wychowawca kl. VII

Przemysław Kłonica

chemia, biologia

Wanda Zakrzewska

język angielski

Mateusz Mirek

język angielski,

historia w oddziałach dwujęzycznych,

wychowawca kl. IV

Agnieszka Grochowalska

język angielski

Anna Kawęska

język niemiecki

Anna Marć

język francuski

Marcin Rychlicki

język angielski

Jakub Moskal

informatyka

Ewelina Ryś

plastyka

Urszula Adamska

muzyka

Henryk Witecki

technika

Jerzy Ostrożański

;

trener piłki nożnej,

nauczyciel W-F

Maciej Papież

trener piłki nożnej,

nauczyciel W-F,

wychowawca kl. VI

Sylwester Barszcz

 

trener gimnastyki sportowej,

nauczyciel W-F

Piotr Wijata

trener piłki nożnej,

nauczyciel W-F

Patryk Szuba

trener piłki nożnej,

nauczyciel W-F

 

 

Filip Zelek

 

trener przygotowania motorycznego,

nauczyciel W-F

Agata Żmudzińska

edukacja wczesnoszkolna,

język migowy,

biblioteka,

wychowawca kl. III

Maria Szafraniec

fizyka

Anna Suder

trener gimnastyki,

nauczyciel W-F

 

Adam Batko

 

religia

Anna Wesołowska

wychowawca świetlicy

Piotr Kondraciuk

geografia, przyroda,

wychowawca kl. V,

WOS

Małgorzata Kulbicka

trener gimnastyki sportowej,

nauczyciel W-F

 

Mariusz Kulbicki

 

trener gimnastyki sportowej,

nauczyciel W-F

Agata Twardowska

biologia w oddziale

dwujęzycznym

Joanna Miszkurka

język polski,

historia

Elżbieta Mirga-Kaczmarek

edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca kl. I

 

Grzegorz Świątek

EDB

 

Dyżury pedagoga szkolnego;

PEDAGOG SZKOLNY

p. Monika Ircha pełni dyżur:
środa – 11.30-16.00

piątek– 13.30-16.00

Dyżury dyrektora;

DYREKTOR SZKOŁY

p. Maciej Antkiewicz pełni dyżur:
poniedziałek godz. 13.00-15.00

wtorek – 9.00-11.00
czwartek– 13.00-15.00

 

 

[/su_table]