Fale dźwiękowe na lekcji fizyki

  • by
Uczniowie kl. VIII na lekcji fizyki samodzielnie demonstrowali, za pomocą swoich telefonów komórkowych, różne zjawiska związane z drganiami i falami. Używając aplikacji: Phisics Toolbox Sensor Suite oraz phyphox generowali fale dźwiękowe o różnych przebiegach i częstotliwościach oraz demonstrowali proste doświadczenia z optyki i magnetyzmu.