Konkurs “Wy:myśl kwalifikację”

  • by
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w atrakcyjnym konkursie “Wy:myśl kwalifikację”. Ma on zachęcić dzieci i młodzież do potwierdzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji. Jest również szansą na zdobycie nagród o wartości 2000 zł!
🔥 Kto może wziąć udział?
Uczestnikiem konkursu może być szkoła lub podmiot prowadzący działalność edukacyjną. Może to być placówka oświatowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek wychowawczy dla młodzieży, biblioteka, albo firmy oferujące kursy i zajęcia sportowe, językowe, czy też artystyczne.
🔥 Co trzeba zrobić?
Za pomocą formularza trzeba opisać kwalifikację dla dzieci i młodzieży oraz stworzyć odznakę, czyli zaprojektować znak graficzny kwalifikacji (logo). Forma graficzna projektu odznaki jest dowolna. Może to być rysunek, plakat, fotografia lub grafika.
🔥 Proponowana kwalifikacja powinna być opisana w formie czynności, które musi wykonać osoba zainteresowana potwierdzeniem umiejętności i uzyskaniem odznaki. Na przykład: prowadzi mediacje rówieśnicze, koordynuje prace zespołu redakcyjnego strony internetowej albo uczestniczy w organizacji wydarzeń lokalnych.
🔥 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, więc czynności te powinny być możliwe do wykonania przez osoby w młodym wieku. Z kolei opisane umiejętności i czynności, składające się na kwalifikację, powinny być łatwe do sprawdzenia.