Nasza szkoła szkołą modelową!

Szanowni Rodzice, Opiekunowie i drodzy Uczniowie NSP w Zelkowie.

W ostatnich tygodniach (dokładnie w maju br.) nasza placówka otrzymała potwierdzenie zakwalifikowania się do elitarnego grona szkół województwa małopolskiego w projekcie HUMINE – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej jako tzw. szkoła modelowa. Przez dwa lata: 2021/2022 i 2022/2023 przeprowadzimy zatem pod okiem ekspertów modernizacyjne zmiany, które dotyczyć będą tak codziennej dydaktyki, jak i organizacji szkoły i jej infrastruktury cyfrowej. Jesteśmy jedną z 22 szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących Małopolski, które realizować będą projekt wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” https://mwi.pl/ !

HUMINE https://humine.pl to projekt Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach tzw. Pakietu Edukacyjnego – Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Jest odpowiedzią na potrzeby transformacji cyfrowej szkół i ma ogromne ambicje, m.in.: stworzenia regionalnego modelu modernizacyjnej transformacji szkół i dostosowania ich do wyzwań 3 dekady XXI wieku. W jego trakcie nauczyciele nabywać będą nowe kompetencje metodyczne i cyfrowe oraz realizować mini-projekty z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in.: pracowni robotycznej i Wirtualnej Rzeczywistości. Uczniowie 7 i 8 klas będą mieli okazję współtworzyć atrakcyjne projekty edukacyjne w ramach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także poznania przedsiębiorstw Przemysłu 4.0 i zdobycia nowych kompetencji miękkich, np. pracy w grupie, rozwiązywania problemów, czy krytycznej analizy treści publikowanych w Internecie. Pojawią się także w kolejnym etapie szkolenia dla rodziców/opiekunów uczniów, a cały projekt wsparty jest grantem finansowym na zakup sprzętu cyfrowego najnowszej generacji.

Pierwszymi krokami naszej Szkoły w projekcie będą: wprowadzenie skutecznego modelu komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu poprzez ujednolicenie adresów e-mail w obrębie domeny, zakup cyfrowych urządzeń i pomocy dydaktycznych, na który otrzymamy z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 90 tysięcy złotych oraz udział grona nauczycielskiego w webinariach szkoleniowych. Już w te wakacje dyrektorzy szkół modelowych uczestniczyć będą w edukampie – szkoleniu poświęconemu przygotowaniom do realizacji projektu. Wkrótce rozpoczniemy także pracę nad „szkolnym planem transformacji”, który przyjmiemy we wrześniu br. Będzie on podstawą naszych działań przez najbliższe dwa lata szkolne.

Koordynatorami projektu w naszej szkole będą: Mateusz Mirek i Piotr Kondraciuk (dydaktyka i organizacja) oraz Jolanta Krzyżek (cyfrowe zaplecze projektu).

Z pozdrowieniami,

dyrekcja i właściciele NSP w Zelkowie.