Wielka Zbiórka Książek

  • by
Włączmy się w akcję Wielkiej Zbiórki Książek 2020 📚📖  Oddawane książki trafiają do magazynów a następnie są sortowane przez wolontariuszy, którzy przygotowują paczki dla beneficjentów fundacji zaczytani.org: szpitali, domów dziecka, domów seniora, zakładów karnych, domów dziennej opieki, hospicjów i innych placówek pomocowych.
Akcja będzie trwać od 21.09 do 09.10. Oddawane książki prosimy wkładać do przygotowanych pudeł na korytarzu 🙂 Więcej informacji na https://zaczytani.org/oddaj-ksiazke-ruszyla-wielka…/