Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

  • by
Szanowni Państwo.
Informujemy, iż jako NSP w Zelkowie zgodnie z płynącymi do nas regulacjami dotyczącymi początku roku szkolnego 2020/21 planujemy od 1 września naukę w standardowej, stacjonarnej formie. Zarówno Gmina Zabierzów, jak i władze oświatowe nie przewidują na dzień dzisiejszy innej formy nauki w naszym regionie.
Stąd Szkoła w Zelkowie przygotowuje się do normalnego rozpoczęcia nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowując przy tym wewnątrzszkolne zasady dodatkowej ochrony. Jesteśmy na bieżąco informowani przez lokalne władze o sytuacji, a 25 sierpnia będziemy też mieli zalecenia Małopolskiego Kuratora. Jeżeli pojawią się względem naszej Gminy czy Szkoły jakiekolwiek nowe okoliczności związane z sytuacją epidemiczną – będziemy bezzwłocznie Państwa o tym informować.
Szczegóły dotyczące uregulowań wewnątrzszkolnych oraz godzin i formy samej uroczystości (lub jej braku w tradycyjnej formie) otwarcia Roku Szkolnego dnia 1 września podamy po informacji z Kuratorium – po 25 sierpnia czyli kilka dni przed rozpoczęciem nauki. Na dziś data przyjścia do Szkoły dnia 1 września nie wydaje się zagrożona.
Z poważaniem
Maciej Antkiewicz
Dyrektor Szkoły