Prośba o podpisanie PETYCJI!

Nawiązując do kwestii poprawy bezpieczeństwa drogi powiatowej biegnącej przez Zelków apelujemy do dorosłej części społeczności naszej Szkoły i Zelkowa o poparcie !
Sprawa drogi biegnącej obok Szkoły w Zelkowie może być rozpatrywana na sesji Rady Powiatu w dniu 25 września, a więc już w najbliższą środę. Daje to jedyną szansę ujęcia tej sprawy w przyszłorocznym budżecie. W celu przedłożenia naszego apelu do władz Powiatu potrzebne jest poparcie społeczne dla naszej inicjatywy.
Stąd prośba do wszystkich Państwa o podpisywanie pisma i listy w tej sprawie – obie są w dniach poniedziałek – wtorek wystawione na stoliku przed Sekretariatem Szkoły w Zelkowie !
Dziękujemy
Rada Rodziców, Dyrekcja, Nauczyciele i Organ Prowadzący NSP w Zelkowie