Ferie!

Nasi uczniowie odpoczywają i doskonalą umiejętności piłkarskie na obozie sportowym.