Zebrania w klasach

Zapraszamy na zebrania z wychowawcami oraz konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Czwartek, 15 listopada 2018, godz. 17.00.