Porozumienie o współpracy z Instytutem Biologii!

W ostatnich dniach Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zelkowie podpisała porozumienie o współpracy z Instytutem Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ! Co najważniejsze dla naszej Szkoły – na mocy tej umowy uczniowie najstarszych klas NSP w Zelkowie (VI, VII i VIII) będą uczestniczyć w tym roku szkolnym w zajęciach laboratoryjnych z zakresu biologii i chemii w pracowaniach i laboratoriach tegoż Instytutu UP w Krakowie. Osobą pośredniczącą w kontaktach między naszą Szkołą a Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie będzie Pan mgr Przemysław Kłonica, pracownik obu placówek. Porozumienie zawiera także inne punkty, jednak najważniejsza dla naszych uczniów będzie możliwość poszerzenia swojej wiedzy o doświadczenia oraz bezpośredni kontakt z nauką z zakresu biologii i chemii na wysokim, uniwersyteckim poziomie.