Piknik – Podziękowania :)

  • by

Szanowni Rodzice Szkoły w Zelkowie,

chcieliśmy wszystkim Państwu bardzo podziękować za wkład pracy, zaangażowania i dobrego nastroju, jakie wnieśliście Państwo na rzecz Pikniku, który przyniósł konkretne korzyści – dodatkowe środki finansowe na rzecz Szkoły. Pieniądze te już zostały uruchomione przez nauczycieli, niedługo będzie można podsumować zakup pomocy naukowych, przedmiotowych i sportowych.

Jeszcze raz dziękujemy za świetny dzień i wsparcie na rzecz Naszej Szkoły w Zelkowie !

z pozdrowieniami

Dyrekcja i Właściciele NSP Zelków