W poszukiwaniu głosów ptaków

  • by
Klasy siódma i ósma wyszły na zajęcia terenowe z biologii. Pani Agata Twardowska zabrała klasę siódmą na badanie natężenia dźwięku oraz rozpoznawanie głosów ptaków. Klasa ósma natomiast rozpoznawała rośliny i ptaki. Podczas lekcji w terenie uczniowie korzystali z aplikacji: Miernik Dźwięków, PlantNet i BirdNET.