Dzień Świętego Patryka

  • by
W ramach programu Humine został zrealizowany trzydniowy projekt „ Let’s be Green – an Irish Day” związany z obchodami Dnia Świętego Patryka. Wzięły w nim udział klasy 7 i 8. Projekt został przygotowany i zrealizowany przez nauczycielki języka angielskiego Wandę Zakrzewską oraz Agnieszkę Grochowalską.
W dniu poprzedzającym Dzień Św. Patryka odbywały się prezentacje nawiązujące do kultury Irlandii oraz wprowadzające słownictwo związane z obchodami St. Patrick’s Day. Siedemnastego marca klasy 7 i 8 wzięły udział w anglojęzycznym Escape Room. Uczniowie, którzy brali udział w dwugodzinnej lekcji zmierzyli się z kilkoma zagadkami, quizami, które miały doprowadzić ich do ukrytego klucza umożliwiającego otwarcie skrzynki z niespodzianką.
Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy w dwóch salach. Każda grupa wykonywała rozmaite zadania tj. uzupełnianie krzyżówki sudoku, układanie tekstu w odpowiedniej kolejności, łączeniu pytań z odpowiedziami. Wszystkie zadania były możliwe do rozwiązania po zeskanowaniu QR kodów.
Uczniowie obu klas aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w poszukiwaniu klucza do otwarcia skrzynki ze skarbem. Uruchomili oni swoją kreatywność, współpracowali wspólnie dzieląc się informacjami, które potrzebne były do rozwiązania zagadek.
Escape Room zakończył się wspólnymi, pamiątkowymi zdjęciami oraz zielonym poczęstunkiem. W trakcie przerw uczniowie mogli pouczyć się tańca irlandzkiego oraz posłuchać muzyki irlandzkiej. Zwieńczeniem zmagań podczas Escape Room’a był próbny egzamin ósmoklasisty, w którym uczniowie klasy ósmej z wykorzystaniem słuchawek, telefonów komórkowych oraz QR kodów samodzielnie wykonali zadania egzaminacyjne.