Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy

  • by
Dziękujemy wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się do zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy. Wszystkie zebrane rzeczy zostały przekazane do magazynu w Cieszanowie i natychmiast trafiły do osób potrzebujących po stronie ukraińskiej. Dziękujemy za zebrane środki pieniężne, które przeznaczone są na najpilniejsze potrzeby oraz anonimowemu darczyńcy za zakup agregatu prądotwórczego.
Po raz kolejny okazało się , że razem możemy więcej!
Działamy we współpracy ze Stowarzyszeniem Folkowisko