NOWY STATUT SZKOŁY

W związku ze zmianami w przepisach na naszej stronie można znaleźć nowy Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zelkowie. Jest to ważny dokument, współtworzony przez Organ Prowadzący Szkołę, Dyrektora Szkoły oraz Radę Pedagogiczną Szkoły. Statut reguluje relacje wewnątrz naszej Szkoły w najważniejszych kwestiach, m.in. w obszarach praw i obowiązków uczniów, nauczycieli, pracowników Szkoły, rekrutacji do naszej placówki, oddziałów prowadzonych przez nią, spraw związanych z opłatami, regulaminami i ocenianiem oraz innych ważnych zagadnieniach. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym dokumentem.
Maciej Antkiewicz
Dyr Szkoły