Sympozjum naukowe w Gdańsku

  • by

Nasi uczniowie  pod opieką nauczycieli wzięli udział w sympozjum naukowym na temat ssaków morskich. Sympozjum odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim. Odwiedzili także nadmorski klif w Gdyni Orłowo oraz fokarium na Helu.