Zebrania w klasach

15 listopada odbędą się zebrania rodziców z nauczycielami. Zapraszamy!